Clàusula de privacitat

www.santillana.es (d’ara en avant, el Web) és un lloc web propietat de Santillana Educación, SL (d’ara en avant, Santillana), societat espanyola amb domicili a Avenida de los Artesanos, núm. 6 (28760 Tres Cantos, Madrid) i CIF B-28119261, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, al tom 1649, llibre 1069, secció 3a, foli 138, full M-7705, inscripció 1a. Adreça: santillanaclientes@santillana.com Telèfon: 917449060.

L’accés, la reproducció i l’ús dels serveis del Web requereixen l’acceptació prèvia de les Condicions
d’Ús vigents en cada moment; Santillana es reserva el dret de modificar aquestes Condicions quan ho considere oportú, mitjançant la publicació del nou text al Web. És responsabilitat de l’usuari conéixer les Condicions d’Ús abans d’accedir als productes i serveis del Web; en cas de no estar-hi conforme, per favor, abstín-te d’utilitzar-lo.

REGISTRE

Per a poder accedir a més informació sobre el projecte Santillana, és requisit indispensable que et registres per mitjà del formulari habilitat a l’efecte, facilitant-nos com a mínim les dades personals marcades amb un asterisc com a “Camps obligatoris”.
Encara que no siguen obligatòries per al registre, t’aconsellem que ens facilites també la resta de dades que figuren en el formulari, ja que això ens ajudarà a prestar-te un millor servei.

Ets responsable de la veracitat, l’exactitud i l’actualització de la informació facilitada a través del Web; en aquest sentit, queda prohibida la utilització d’identitats falses i la suplantació, de qualsevol forma, de la identitat de tercers (incloent-hi l’ús de les seues dades, contrasenyes o claus). El nom d’usuari, clau o contrasenya que, si és el cas, et facilitem per a l’accés i utilització del Web, l’has de custodiar de forma diligent, responent del seu ús indegut i exonerant Santillana de qualsevol responsabilitat que poguera derivar-se de la seua pèrdua o de l’accés il·legítim per part d’un tercer, fins que no ens comuniques aquesta circumstància.

PROTECCIÓ DE DADES

Totes les teues dades personals facilitades per al registre, així com les derivades de l’activitat que realitzes com a usuari del Web, seran incorporades a un fitxer automatitzat responsabilitat de Santillana, qui prendrà les mesures necessàries per a garantir-ne la seguretat i la confidencialitat, i l’utilitzarà per gestionar el Web i els serveis prestats a través d’aquest.

També queda autoritzada la realització d’accions publicitàries o promocionals i l’enviament d’informació sobre altres productes o serveis, propis o de tercers, fins i tot per correu electrònic o qualsevol altre sistema de comunicació electrònica similar, dels sectors de la música, la televisió, el cinema, la ràdio, la comunicació, la formació i educació, hoteler, financer, la distribució, esportiu, els viatges, les assegurances, les ONG, editorial, l’automoció, l’ocupació, immobiliari, la meteorologia, la venda a distància, l’energia, tèxtil, la moda, la salut, el videojocs, l’oci, l’administració, electrònic i les telecomunicacions. Així mateix, amb idèntica finalitat publicitària, promocional i informativa, les dades seran incorporades a un segon fitxer responsabilitat de Promotora de Informaciones, SA (PRISA), amb domicili al c/ Gran Via, núm. 32 (28013 Madrid), inscrit degudament davant l’AEPD, i seran compartides amb la resta d’empreses del Grupo Prisa, al qual pertany Santillana. Per a conéixer en cada moment les empreses i/o serveis que formen part del Grupo Prisa i/o les empreses afiliades, pots consultar la pàgina www.prisacom.com/static/derechos_arco.html.

En cas que hages marcat la casella “No desitge rebre comunicacions per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica”, no rebràs enviaments comercials per mitjans electrònics ni per altres mitjans.
En cas que hages marcat la casella “No desitge rebre comunicacions comercials de tercers per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica”, no rebràs enviaments comercials de tercers per mitjans electrònics ni per altres mitjans.

La marcació de les caselles esmentades es refereix a enviaments publicitaris o d’ofertes comercials independents, però no impedirà que, en les comunicacions derivades de la mateixa operativa del Web, s’incloga publicitat pròpia de Santillana, d’empreses del Grupo Prisa o de tercers, ja siga en forma de bàner o altres formats publicitaris rellevants que no afecten la informació, el producte o el servei sol·licitat, en la mesura que el Web es podria mantindre també amb ingressos procedents d’aquesta publicitat, i ajudar-nos així a prestar-te un millor servei a través seu. Podràs exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació gratuïtament, si es tracta d’un perfil registrat a través de la zona privada d’usuaris del Web i, en qualsevol cas, especialment si ets subscriptor del Butlletí, amb un correu electrònic a santillanaclientes@santillana.es, indicant l’assumpte “DRETS LOPD- Atenció al client”, o bé dirigint-te per escrit al nostre Departament d’Atenció a Clients, a Avenida de los Artesanos, núm. 6 (28760 Tres Cantos, Madrid). Respecte del fitxer de PRISA, els drets esmentats podran ser exercits per escrit enviat a c/ Gran Via, 32, 6a planta (28013 Madrid), indicant en el sobre “DRETS LOPD- Atenció al client”, aportant fotocòpia del DNI o document equivalent i concretant la teva sol·licitud.