Objectius

Un projecte pensat per a l’estudiant, que a més de superar la prova (CIEACOVA, la JQCV i les EOI) amb èxit, gaudirà aprenent.

ANALITZA
Desenvolupa la capacitat de raonament i de relació.

APASSIONA’T
Estima la llengua i comprova la utilitat que té.

APRÉN
Descobreix continguts nous.

APROXIMA’T
Acosta’t a la nostra llengua, a la nostra societat i als nostres costums.

APROVA
Prepara les proves oficials.

Per què cal triar

Aprova

Chica
  • L’enfocament comunicatiu és la base de tota la sèrie. Les destreses de parlar i escriure (expressió oral i escrita) juntament amb els processos de comprensió (lectora i auditiva) són els eixos centrals d’APROVA per desenvolupar les habilitats comunicatives, coincident amb l’enfocament que s’ha donat a les proves de diferents nivells.
  • Les situacions que s’hi plantegen són pròximes a la realitat dels estudiants i necessàries per a saber-se-les compondré en valencià amb naturalitat.
  • Els continguts teòrics s’hi exposen de manera molt visual, pràctica i senzilla perquè els estudiants aprenguen i estudien de manera fàcil i còmoda.
  • El desenvolupament de la capacitat d’observació i la relació lingüístiques dels alumnes es considera una base sòlida per a adquirir els coneixements nous. Per això l’explicació teòrica sempre està precedida d’una activitat d’anàlisi i observació.
  • La pràctica es prioritza enfront de la teoria. El material conté moltes activitats molt variades i propostes semblants a les que els estudiants trobaran en les proves oficials (marcades amb unes icones).
  • La claredat del disseny gràfic facilita que l’estudiant sàpia sempre on es troba i què ha de fer. A més, s’aposta per la il·lustració, fet que demostra sensibilitat estètica i una aposta clara pels artistes valencians.

Necessites un material dissenyat perquè els teus estudiants aproven els exàmens oficials?

Com s’estructura el projecte?

Dos personatges comparteixen la seua vida i els seus coneixements lingüístics en un blog personal, en què la llengua es barreja amb el cinema. Les situacions quotidianes que viuen els protagonistes, amb les quals l’estudiant se sentirà plenament reflectit, serviran per a introduir diferents tipus de textos i coneixements, d’una manera entretinguda.

Comprenem

Comprenem: audició i preguntes de comprensió oral dirigides a la realització d’un resum, un gènere textual que es treballa en l’examen de la JQCV. Partim de la idea que els alumnes tenen moltes dificultats per a elaborar resums, de manera que els ajudem a construir-los.

Parlem: descripció detallada dels passos que han de seguir els estudiants per a aconseguir el discurs oral que s’hi proposa. A més, se’ls faciliten paraules que poden necessitar per aportar a terme la tasca. Aquesta secció conté un apartat titulat ARGUMENTEM, molt semblant a una de les parts de l’examen oral, que presenta un titular de premsa polèmic a partir del qual els alumnes, per parelles, han d’opinar a favor i en contra.

Escrivim

Escrivim: model de diversos tipus de textos, de gèneres diferents, que serviran de mostra per a la producció textual amb una proposta de producció escrita, pas a pas, ajustada a la situació de comunicació que es treballa.

Pesquem mots

Pesquem mots: text i activitats pràctiques per a tractar vocabulari temàtic i fraseologia relacionats amb la unitat. En C2, el text d’inici d’aquest apartat se substitueix per uns aspectes teòrics sobre conceptes semàntics (sinonímia, antonímia…) i formació de paraules (derivats, compostos…).

Ens posem a prova

Ens posem a prova: prova test d’autoavaluació. Per comprovar de manera senzilla que s’han assolit els coneixements de la unitat.

Llegim

Llegim: lectura atractiva relacionada amb els continguts de la unitat que serveix per a treballar la comprensió lectora, però sobretot per a conéixer i treballar vocabulari nou.

La prova de la CIEACOVA no presenta una part específica de comprensió lectora, però sí que s’inclou en la prova de la JQCV. En qualsevol cas, considerem que la lectura és una manera més d’aprendre ortografia, per memòria visual, i lèxic.

Aprofundim

Aprofundim: comença amb una vinyeta, protagonitzada pels protagonistes del llibre, a partir de la qual fem unes preguntes exploratòries o d’observació sobre el tema que tractarem. A continuació, es presenten els continguts teòrics gramaticals acompanyats d’activitats, algunes de les quals són semblants a les que es plantegen en l’examen.

Ens corregim

Ens corregim: comença amb una vinyeta, protagonitzada pels personatges del llibre, a partir de la qual fem unes preguntes exploratòries o d’observació sobre el tema. A continuació, es presenten els continguts teòrics ortogràfics acompanyats d’activitats, algunes de les qual són molt semblants a les que es plantegen en l’examen.

En C2, la pàgina dedicada a l’observació se substitueix per una pàgina amb un text per a corregir, ja que és una de les proves d’examen de la CIEACOVA.

  • ISBN C1: 978-84-9131-009-9
  • ISBN C2: 978-84-9131-018-1

Necessiteu un material dissenyat perquè els estudiants aproven els exàmens oficials?

He llegit i accepte els termes i Condicions d'ús* i la Clàusula de privacitat.Detall legal

Els camps amb (*) són obligatoris